Centrum Rehabilitacji
Logo

Zgłoszenia:
Centrum
Rehabilitacji Społecznej
ul. Oleandrów 2/4,
00 - 629 Warszawa
tel. 22 621 81 87
mgr Monika Kowalewska-Bajor
603 322 558

Centrum Rehabilitacji Społecznej

Centrum Rehabilitacji Społecznej Fundacji Spełnionych Marzeń to pierwszy w Polsce ośrodek z szerokim wachlarzem zajęć, ukierunkowany na potrzeby osób chorych onkologicznie, dedykowany zarówno dzieciom jak i dorosłym. Ośrodek jest szczególnym miejscem, gdzie chorzy, w trakcie lub po zakończonym leczeniu, będą mogli uczestniczyć w turnusach rehabilitacji ruchowej oraz w psychoonkologicznych terapiach grupowych.

Jakie zagrożenia

Osoby po zakończonym leczeniu onkologicznym są zagrożone m.in. zaburzeniami neurobiologicznymi, kardiotoksycznością, zbyt dużym przyrostem masy ciała, zaburzeniami mineralizacji kości, czy też trwałą niepełnosprawnością wynikającą z amputacji koniczyn dolnych lub górnych, lub wszczepieniem endoprotezy. Wynikiem tego jest nie tylko spadek ogólnej wydolności organizmu oraz aktywności i sprawności ruchowej, ale także nadmierny spadek kondycji psychicznej. Dlatego też, praca nad kondycją psychiczną i fizyczną muszą toczyć się jednocześnie, aby przynieść zamierzone rezultaty. Pacjenci oddziałów onkologicznych z całej Polski, pod okiem specjalistów, będą pracować nad swoją sferą emocjonalną, psychiczną, społeczną oraz fizyczną. Tak skumulowane działania połączone z leczeniem farmakologicznym stanowią fundament całego procesu leczenia, zwiększający szansę na całkowite wyleczenie.

Przyszłość

Ogromne zainteresowanie zajęciami rehabilitacyjnymi skłoniło Fundację do pozyskania nowego obiektu z przeznaczeniem na rehabilitację kompleksową. Dzięki uprzejmości władz Urzędu Dzielnicy Warszawa Śródmieście, możemy już od 2013 roku prowadzić zajęcia w nowym ośrodku. Dotychczasowa sala rehabilitacyjna umiejscowiona w „Domu Rodzica” została przekształcona w dodatkowe miejsca noclegowe, a nowo powstałe Centrum Rehabilitacji Społecznej obejmie pomocą większą liczbę potrzebujących.

Terminy kursów

L.p Terminy Nazwa grupy
1. 07 - 18.01.2013 Kończyna Dolna
2. 04 - 15.02.2013 Kończyna Dolna
3. 04 - 15.03.2013 Amputacje
4. 08 - 19.04.2013 Hemipelvectomia
5. 06 - 17.05.2013 Kończyna Górna
6. 02 - 14.06.2013 Kończyna Dolna
7. 07 - 18.10.2013 Kończyna Dolna
8. 04 - 15.11.2013 Kończyna Górna
9. 02 - 14.12.2013 Amputacje