Centrum Rehabilitacji
Logo

Zgłoszenia:
Centrum
Rehabilitacji Społecznej
ul. Oleandrów 2/4,
00 - 629 Warszawa
tel. 22 621 81 87
mgr Monika Kowalewska-Bajor
603 322 558

Centrum Rehabilitacji Społecznej

Centrum Rehabilitacji Społecznej Fundacji Spełnionych Marzeń to pierwszy w Polsce ośrodek z szerokim wachlarzem zajęć, ukierunkowany na potrzeby osób chorych onkologicznie, dedykowany zarówno dzieciom jak i dorosłym. Ośrodek jest szczególnym miejscem, gdzie chorzy, w trakcie lub po zakończonym leczeniu, będą mogli uczestniczyć w turnusach rehabilitacji ruchowej oraz w psychoonkologicznych terapiach grupowych.

Jakie zagrożenia

Osoby po zakończonym leczeniu onkologicznym są zagrożone m.in. zaburzeniami neurobiologicznymi, kardiotoksycznością, zbyt dużym przyrostem masy ciała, zaburzeniami mineralizacji kości, czy też trwałą niepełnosprawnością wynikającą z amputacji koniczyn dolnych lub górnych, lub wszczepieniem endoprotezy. Wynikiem tego jest nie tylko spadek ogólnej wydolności organizmu oraz aktywności i sprawności ruchowej, ale także nadmierny spadek kondycji psychicznej. Dlatego też, praca nad kondycją psychiczną i fizyczną muszą toczyć się jednocześnie, aby przynieść zamierzone rezultaty. Pacjenci oddziałów onkologicznych z całej Polski, pod okiem specjalistów, będą pracować nad swoją sferą emocjonalną, psychiczną, społeczną oraz fizyczną. Tak skumulowane działania połączone z leczeniem farmakologicznym stanowią fundament całego procesu leczenia, zwiększający szansę na całkowite wyleczenie.

Przyszłość

Ogromne zainteresowanie zajęciami rehabilitacyjnymi skłoniło Fundację do pozyskania nowego obiektu z przeznaczeniem na rehabilitację kompleksową. Dzięki uprzejmości władz Urzędu Dzielnicy Warszawa Śródmieście, możemy już od 2013 roku prowadzić zajęcia w nowym ośrodku. Dotychczasowa sala rehabilitacyjna umiejscowiona w „Domu Rodzica” została przekształcona w dodatkowe miejsca noclegowe, a nowo powstałe Centrum Rehabilitacji Społecznej obejmie pomocą większą liczbę potrzebujących.

Nowy program dla dorosłych

Turnusy Rehabilitacyjne prowadzone są w Centrum Rehabilitacji Społecznej dla Kobiet po zakończonym leczeniu onkologicznym – nowotwory piersi oraz nowotwory narządów płciowych. Celem programu Turnusu jest podnoszenie ogólnej sprawności i wydolności organizmu, zwiększenie wydolności układu oddechowego, zapobieganie obrzękom limfatycznym kończyny strony operowanej, zapobieganie przykurczom w stawach obręczy barkowej, zapobieganie wadom postawy ciała i zaburzeniom statyki ciała oraz przywrócenie balansu mięśniowego (program autorski mgr Monika Bajor)

Motto Turnusów:
„Chcę być sprawna i silna"
„Ruch zastępuje wiele leków, natomiast żaden lek nie zastąpi ruchu"

Terminy kursów

L.p Terminy Nazwa grupy
1. 11.01 - 22.01.2016 Kończyna Dolna
2. 01.02 - 12.02.2016 Kończyna Dolna
3. 15.02 - 26.02.2016 Amputacje-Kończyna Dolna
4. 02.03 - 18.03.2016 Kończyna Górna
5. 11.04 - 22.04.2016 Kończyna Dolna
6. 09.05 - 20.05.2016 Hemipelvectomia
7. 30.05 - 10.06.2016 Kończyna Dolna
8. 13.06 - 24.06.2016 Kończyna Dolna
9. 04.07 - 15.07.2016 Amputacje-Kończyna Dolna
10. 12.09 - 23.09.2016 Kończyna Dolna
11. 03.10 - 14.10.2016 Kończyna Górna
12. 17.10 - 28.10.2016 Kończyna Dolna
13. 14.11 - 25.11.2016 Hemipelvectomia
14. 05.12 - 16.12.2016 Kończyna Dolna