Centrum Rehabilitacji
Logo

Zgłoszenia:
Centrum
Rehabilitacji Społecznej
ul. Oleandrów 2/4,
00 - 629 Warszawa
tel. 22 621 81 87
mgr Monika Kowalewska-Bajor
603 322 558

Centrum Rehabilitacji Społecznej

Centrum Rehabilitacji Społecznej Fundacji Spełnionych Marzeń to pierwszy w Polsce ośrodek z szerokim wachlarzem zajęć, ukierunkowany na potrzeby osób chorych onkologicznie, dedykowany zarówno dzieciom jak i dorosłym. Ośrodek jest szczególnym miejscem, gdzie chorzy, w trakcie lub po zakończonym leczeniu, będą mogli uczestniczyć w turnusach rehabilitacji ruchowej oraz w psychoonkologicznych terapiach grupowych.

Jakie zagrożenia

Osoby po zakończonym leczeniu onkologicznym są zagrożone m.in. zaburzeniami neurobiologicznymi, kardiotoksycznością, zbyt dużym przyrostem masy ciała, zaburzeniami mineralizacji kości, czy też trwałą niepełnosprawnością wynikającą z amputacji koniczyn dolnych lub górnych, lub wszczepieniem endoprotezy. Wynikiem tego jest nie tylko spadek ogólnej wydolności organizmu oraz aktywności i sprawności ruchowej, ale także nadmierny spadek kondycji psychicznej. Dlatego też, praca nad kondycją psychiczną i fizyczną muszą toczyć się jednocześnie, aby przynieść zamierzone rezultaty. Pacjenci oddziałów onkologicznych z całej Polski, pod okiem specjalistów, będą pracować nad swoją sferą emocjonalną, psychiczną, społeczną oraz fizyczną. Tak skumulowane działania połączone z leczeniem farmakologicznym stanowią fundament całego procesu leczenia, zwiększający szansę na całkowite wyleczenie.

Przyszłość

Ogromne zainteresowanie zajęciami rehabilitacyjnymi skłoniło Fundację do pozyskania nowego obiektu z przeznaczeniem na rehabilitację kompleksową. Dzięki uprzejmości władz Urzędu Dzielnicy Warszawa Śródmieście, możemy już od 2013 roku prowadzić zajęcia w nowym ośrodku. Dotychczasowa sala rehabilitacyjna umiejscowiona w „Domu Rodzica” została przekształcona w dodatkowe miejsca noclegowe, a nowo powstałe Centrum Rehabilitacji Społecznej obejmie pomocą większą liczbę potrzebujących.

Nowy program dla dorosłych

Turnusy Rehabilitacyjne prowadzone są w Centrum Rehabilitacji Społecznej dla Kobiet po zakończonym leczeniu onkologicznym – nowotwory piersi oraz nowotwory narządów płciowych. Celem programu Turnusu jest podnoszenie ogólnej sprawności i wydolności organizmu, zwiększenie wydolności układu oddechowego, zapobieganie obrzękom limfatycznym kończyny strony operowanej, zapobieganie przykurczom w stawach obręczy barkowej, zapobieganie wadom postawy ciała i zaburzeniom statyki ciała oraz przywrócenie balansu mięśniowego (program autorski mgr Monika Bajor)

Motto Turnusów:
„Chcę być sprawna i silna"
„Ruch zastępuje wiele leków, natomiast żaden lek nie zastąpi ruchu"

Terminy kursów

L.p Terminy Nazwa grupy
1. 19 - 30.01.2015 Kończyna Dolna
2. 16 - 27.02.2015 Amputacje-Kończyna Dolna
3. 16 - 27.03.2015 Kończyna Górna
4. 13 - 24.04.2015 Kończyna Dolna
5. 11 - 22.05.2015 Hemipelvectomia
6. 15 - 26.06.2015 Kończyna Dolna
7. 21.09 - 02.10.2015 Amputacje-Kończyna Dolna
8. 12 - 23.10.2015 Kończyna Dolna
9. 03 - 13.11.2015 Hemipelvectomia
10. 16 - 27.11.2015 Kończyna Górna